Welcome To The Global Ethical Sourcing !
中文版    English    Tiếng Việt
Hotline Guangzhou:20-84206898 Shanghai:21-33582150
Beijing:10-67528203 Shenzhen:755-89335103
Global Ethical Sourcing
GIỚI THIÊU VỀ CÔNG TY
DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
LÝ DO CHỌN CHÚNG TÔI
TRÌNH TỰ LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI
LIÊN HỆ

LIÊN HỆ


Louis (Lưu Chấn)
Tel:   (0086) 755 8933 5103
Mobi : (0086) 13510991523
Fax:  (0086) 775 8933 5293
E-mail: louis@ally-service.com


Cici  (Đàm Tân Tư)
Tel:   (0086) 755 8996 9648
Mobi : (0086) 15818702796
Fax:  (0086) 755 8933 5293
E-mail: CiCi@ally-service.comkhách hàng của chúng ta tại VIETNAM