Welcome To The Global Ethical Sourcing !
中文版    English    Tiếng Việt
Hotline Guangzhou:20-84206898 Shanghai:21-33582150
Beijing:10-67528203 Shenzhen:755-89335103
Global Ethical Sourcing
GIỚI THIÊU VỀ CÔNG TY
DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
LÝ DO CHỌN CHÚNG TÔI
TRÌNH TỰ LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI
LIÊN HỆ

TRÌNH TỰ LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI:


Plan:
Bước 1: Đánh giá tình trạng của  nhà máy  
Bước 2: Kế hoạch thực hiện
Do:
Bước 3: Chỉnh sửa văn kiện .
Bước 4:Đào tạo
Check:
Bước 5:  Đánh giá nội bộ
Bước 6:  Quản lý đánh giá
Action:
Bước 7: Duyệt / Chứng nhận .
Bước 8: Dịch vụ hậu mãi .


AIS sẽ cử chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm đến nhà máy để đánh giá tổng quát về  tình trạng hiện tại của nhà máy, bao gồm:
Báo cáo đầu kỳ
Đánh giá các tài liệu cần thiết cho việc đánh giá .
Vị trí các xưởng, ký túc xá, nhà ăn ….
Phỏng vấn công nhân viên : Phỏng vấn công nhân viên một cách ngẫu nhiên để hiểu rõ hơn tình trạng của nhà máy, từ đó chúng tôi có thể thiết lập một kế hoạch tốt hơn cho việc đào tạo nhân viên.


Kế hoạch hành động
Dựa trên các đánh giá ban đầu , AIS sẽ cung cấp cho quý công ty một kế hoạch hành động toàn diện và chi tiết để quản lý hoặc điều hành dự án ,đồng thời  phân tích tính khả thi của dự án.


Đào tạo
Cung cấp đào tạo cho nhân viên bao gồm:
1. Giới thiệu các tiêu chuẩn của Khách hàng;
2. Sự hiểu biết và ứng dụng của các tiêu chuẩn Khách hàng .
3. Pháp luật và các quy định có liên quan;
4. Phỏng vấn nhân viên .
5. Đáp ứng kĩ năng về giám định;
6. Các khóa đào tạo khác nếu cần thiết, vv…


Đánh giá nội bộ
1. Thiết lập một nhóm dự án;
2. Phân phối trách nhiệm;
3. Các thành viên thực hiện kế hoạch theo hướng dẫn của chuyên gia tư vấn.
4. Nhà lãnh đạo dự án phải chịu trách nhiệm cho dự án .


mô phỏng giám định
Nhà tư vấn AIS sẽ tiến hành  giám định mô phỏng và đề xuất những biển pháp cải tiến cho khách hàng sau khi giám định mô phỏng.


Chuẩn bị Trước khi giám định
Theo mô phỏng giám định, nhà tư vấn và nhà lãnh đạo dự án kiểm tra lại các tài liệu một lần nữa, huy động các nhân viên hợp tác về việc  giám định và chuẩn bị tốt cho việc giám định;


Giám định
AIS sẽ tham gia giám định để giúp các khách hàng đáp ứng tình huống khẩn cấp trong quá trình giám định. Vì vậy, chúng tôi có thể đảm bảo một kết quả giám định  tốt.


Dịch vụ hậu mãi
AIS cung cấp dịch vụ hậu mãi dài hạn, bao gồm tư vấn miễn phí, tìm hiểu thông tin, cập nhật thông tin về  kiểm toán, vv  . Các doanh nghiệp có thể liên tục cải tiến luôn luôn là mục tiêu của AIS.